مرکز تحقیقات بیماری های پستان بر آن است تا با بررسی میزان شیوع، روند پیشرفت، میزان ابتلا، میزان مرگ و میر، روش های پیشگیری و درمانی بیماری های پستان و ریسک فاکتورهای سرطان پستان، بستری مناسب برای گسترش کمی و کیفی تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کند. این مرکز از سال 1392شروع به کار کرده است.

Feature Slides

نمایه شدن مجله سرطان خاورمیانه در Web of Science1394-11-9

استاد گرانقدر

جناب آقای دکتر طالعی

نمایه شدن مجله سرطان خاورمیانه (Middle East Journal of Cancer) در Web of Science را به شما تبریک عرض می نمائیم.

 

پرسنل مرکز تحقیقات بیماریهای پستان