مرکز تحقیقات بیماری های پستان بر آن است تا با بررسی میزان شیوع، روند پیشرفت، میزان ابتلا، میزان مرگ و میر، روش های پیشگیری و درمانی بیماری های پستان و ریسک فاکتورهای سرطان پستان، بستری مناسب برای گسترش کمی و کیفی تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کند. این مرکز از سال 1392شروع به کار کرده است.

Feature Slides

انتخاب جناب آقای دکتر مجید اکرمی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز1394-11-5


استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مجید اکرمی
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز را صمیمانه تبریک عرض نموده، از ایزد منان توفیقات جنابعالی را مسئلت می نماییم.
(پرسنل مرکز تحقیقات بیماری های پستان)