جلسه Breast Cancer MDT1396-3-18

جلسه Breast Cancer MDT

هم اندیشی و معرفی بیماران پیچیده

 

زمان: شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 8 صبح

 

مکان: کلینیک پیشگیری و درمان سرطان پستان، طبقه پنجم درمانگاه شهید مطهری شیراز

 

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: