نامگذاری مرکز سرطان شناسی استاد دکتر طالعی1396-2-11


نامگذاری مرکز سرطان شناسی استاد دکتر طالعی

مرکز پیشگیری و درمان سرطان پستان درمانگاه شهید مطهری شیراز به نام استاد دکتر طالعی نامگذاری شد

به گزارش روابط عمومی ، صبح روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت همزمان با آخرین روز از هفته سلامت ، طبقه ی پنجم درمانگاه شهید مطهری شیراز ، میزبان ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز همراه با تنی چند از مقام های بلند پایه دانشگاه علوم پزشکی بود .

بنا به این گزارش ، در این مراسم که به منظور رونمایی از بخش سرطان شناسی استاد دکتر طالعی برگزار شده بود ، اساتید چندی به سخنرانی پرداختند وهریک از تلاشها و زحمات استاد دکتر طالعی قدزر دانی کردند

دکتر ایمانیه در تجلیل از اساتید مبرز دانشگاه علوم پزشکی شیراز که همه از افراد نادر و سرآمد زمان خویش هستند سخن گفت و با اشاره به سفر اخیر خود به کشور عمان ، ایران را از نظر علوم وفنون پزشکی در مقایسه با کشور های منطقه ، ده گام پیشرفته تر ارزیابی کرد .

وی که خود را دانشجوی  دکتر طالعی در زمان تصدی ایشان به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد ؛ نامگذاری بخش تاسیس شده توسط استاد را به نام مرکز سرطان شناسی دکتر عبد الرسول طالعی ، کمترین کاری دانست که دانشگاه می تواند در حق ایشان انجام دهد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،  ضمن قدر دانی ، این مراسم را برای استاد کوچک دانست و اظهار امید واری کرد تا در آینده ای نزدیک دانشگاه بتواند مراسمی در شان این استاد گرانقدر برگزار نماید.

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: