انتخاب جناب آقای دکتر مجید اکرمی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز1394-11-5


استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مجید اکرمی
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز را صمیمانه تبریک عرض نموده، از ایزد منان توفیقات جنابعالی را مسئلت می نماییم.
(پرسنل مرکز تحقیقات بیماری های پستان)

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: