تماس با ما

مرکز تحقیقات بیماری های پستان

آدرس :شیراز- میدان نمازی - مجتمع درمانی تخصصصی و فوق تخصصی شهید مطهری- طبقه پنجم
کد پستی: 13111-71936                         
تلفن : 36474306  071
پست الکترونیک : brdc@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: