معرفی مرکز

مرکز تحقیقات بیماریهای پستان در مرداد ماه 1393 به تصویب دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید و در اردیبهشت و مهر ماه 1394 به ترتیب موافقت اولیه و موافقت اصولی را دریافت کرد.

بیماری های پستان شامل تومورهای بدخیم، تومورهای خوش خیم و عفونت ها می باشد. سرطان پستان در ایران و اکثر کشورهای دنیا، شایع ترین سرطان در خانم ها است. این بیماری در کشور ایالت متحده آمریکا حدود 32% تومورهای بدخیم خانم ها را تشکیل می دهد.

مرکز تحقیقات بیماری های پستان که قبلا با عنوان کلینیک پیشگیری و درمان سرطان پستان فعالیت می نمود، در دو دهه گذشته فعالیت پژوهشی فراوانی در زمینه اپیدیولوژی، تشخیص، درمان، مولکولاربیولوژی، ایمونولوژی و تومور مارکرهای سرطان پستان انجام شده و در سال های اخیر در ارتباط با بیماری های خوش خیم و بازتوانی (Rehabilitation) بیماران سرطان پستان فعالیت داشته است.

این مرکز اولین مطالعه اپیدمیولوژیک را در زمینه سرطان پستان در سال 1375 انجام داد و فعالیت رسمی این مرکز از سال 1383 شروع شده که بیشتر در زمینه تشخیص زودرس(early diagnosis) بوده است.

اکنون عمده فعالیت این مرکز علاوه بر غربالگری و تشخیص زودرس، پیگیری بیماران کانسر پستان می باشد.

هدف از ایجاد این مرکز، ارتقاء سلامت زنان جامعه از طریق برنامه های آموزشی، پژوهشی و درمانی بیماری های پستان بخصوص در منطقه جنوب کشور عزیزمان می باشد و امید است بتوانیم گامهای موثری در ارتباط با بازتوانی بیماران سرطان پستان و نیز تشخیص و درمان موفق بیماری های پستان و بویژه سرطان برداریم.

حضور همکاران بزرگوار، دستیاران بالینی، دانشجویان تخصصی و دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی جهت شرکت در انجام پروژه های پژوهشی مغتنم شمرده، امیدواریم بتوانیم با همکاری شما عزیزان گام های مهمی در جهت نیل به اهداف مرکز برداریم.
 
 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: