اهداف مرکز

1)      توسعه و بکارگیری دانش روز در زمینه بیماری های پستان

2)     انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی، درمانی به منظور جوابگویی به نیازهای بانوان در جامعه اسلامی

3)    جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن ها

4)    تربیت نیروی انسانی پژوهشگر مجرب در زمینه بیماری های پستان

5)    ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

6)     کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7)    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین ومقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

8)    توسعه تجهیزات

9)     هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت اولویت ها

10 ) پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه سلامت مرتبط با بیماری های پستان

11 )  ارائه خدمات پژوهشی مناسب به دانشجویان پزشکی، دستیاران، اعضاء هیات علمی و دستیاران فلوشیپ

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: